Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

1.Preambul: Freemeteo este un sit cu informaţii despre vreme. Oferim utilizatorilor prognoze meteo şi alte de acelaşi gen, precum, prognoze personalizate şi alerte meteo prin e-mail. Accesul la Freemeteo este în prezent liber tuturor utilizatorilor. Totuşi, Freemeteo îşi rezervă pe viitor dreptul de a taxa accesul la sit şi la serviciile furnizate de acesta. În acest caz, Freemeteo îi va anunţa în prealabil pe toţi utilizatorii înregistraţi şi li se va da ocazia să se aboneze. În acest fel, Freemeteo îşi rezervă în mod clar, dreptul de a modifica, de a corecta sau de a întrerupe oricând orice aspect sau caracteristică a sitului, inclusiv, dar nelimitat la ore de folosire, cât şi la echipamentul necesar pentru accesul sau utilizarea acestui sit.

2.Copyright: Situl conţine materiale cu drept de autor, mărci înregistrate şi alte informaţii brevetate, inclusiv, dar nelimitat la conţinut scris, software, fotografii şi grafică. Aşadar, Freemeteo este unicul posesor al materialului conţinut pe acest sit şi al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală şi a altor drepturi de proprietate conexe. Astfel, toate drepturile sunt în mod clar rezervate. Prin urmare, cu excepţia cazului realizării unei copii de rezervă ce cuprinde o parte din conţinutul acestui sit, destinată exclusiv uzului personal şi fără a şterge denumirea de origine, este interzisă utilizatorilor comercializarea, copierea, modificarea, reproducerea, republicarea, încărcarea, transmiterea sau distribuţia, sub orice formă, parţial sau integral, a materialului sitului Freemeteo, fără acordul expres, scris şi acordat în prealabil, al Freemeteo.

3.Absolvire de răspundere:

A. Utilizatorii acceptă în mod expres să folosească Freemeteo din proprie iniţiativă şi, prin urmare, îşi asumă riscul folosirii acestui sit. Freemeteo, unităţile sale aferente şi furnizorii de servicii ai acestuia nu garantează activitatea continuă a sitului, lipsa erorilor sau corectarea oricărei erori. Mai mult, Freemeteo nu oferă nicio garanţie cu privire la rezultatele obţinute în urma folosirii acestui sit, a informaţiilor furnizate în continuare, mai ales privind acurateţea şi corectitudinea acestora, precum şi a oricărui serviciu oferit prin intermediul acestuia.

B. Situl Freemeteo oferă informaţiile şi serviciile pe principiul „ca atare”, fără nicio garanţie, fie în mod expres ori implicit, în ceea ce priveşte, inclusiv, dar fără limitare la titlul, informaţiile, serviciile sau produsele furnizate prin intermediul Freemeteo, şi nicio garanţie implicită privind vandabilitatea, oportunitatea în raport cu un anumit scop sau neîncălcarea.

C. Informaţiile conţinute pe situl Freemeteo nu vor fi interpretate de către utilizatorii săi drept recomandare sau incitare la realizarea sau nerealizarea unei anumite acţiuni. Freemeteo nu se va face răspunzător pentru interpretarea pe care utilizatorii o dau informaţiilor conţinute pe acest sit, nici pentru acţiunile pe care decid să le întreprindă ca urmare a informaţiilor obţinute prin intermediul acestuia.

D. Freemeteo nu se face răspunzător pentru niciun fel de daune sau vătămări cauzate de întreruperi, erori, omisiuni, corecturi sau anulări ale serviciului. Mai mult, Freemeteo nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio scădere a performanţei, întârziere în operare sau în transmitere, defecţiune a liniilor de comunicare şi viruşi informatici transmişi ca urmare a accesării de către utilizator a sitului Freemeteo sau a altui sit legat de acesta, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, alterare sau utilizare uzuală, indiferent dacă are la bază încălcarea contractului, daune sau prejudicii, neglijenţă sau altă acţiune. Această limitare a răspunderii se referă la şi include orice prejudiciu survenit ca urmare a descărcării oricărui material postat pe Freemeteo sau pe oricare alt sit legat de acesta.

E. Această absolvire de răspundere se aplică oricăror informaţii sau servicii furnizate utilizatorului acestui sit, fie prin simpla accesare a oricărei pagini a sitului Freemeteo, fie ca urmare a unei cereri individuale (inclusiv, dar fără limitare la prognoze personalizate şi la alerte prin e-mail).

4.Alertele prin e-mail: Prin subscrierea la serviciul de alerte prin e-mail al Freemeteo, utilizatorii acceptă ca serviciul de alerte să înceapă în decurs de şapte (7) zile. Informaţiile, produsele şi serviciile sunt furnizate pe principiul „ca atare” şi al „disponibilităţii” şi pot fi furnizate cu frecvenţă redusă sau pot fi suspendate periodic. Freemeteo îşi rezervă în mod expres dreptul de a suspenda sau de a încheia în orice moment subscripţiile utilizatorilor la alertele prin e-mail fără nicio notificare sau explicaţie ulterioară. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv cele de copyright, asupra conţinutului prezentat în alertele prin e-mail aparţin Freemeteo. Prin urmare, toate drepturile sunt rezervate.

5.Echipamentul: Este în întregime în sarcina utilizatorului obţinerea şi întreţinerea echipamentului necesar accesării şi utilizării acestui sit (de ex. linii telefonice, hardware, etc.). Totuşi, Freemeteo îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment echipamentul necesar accesării şi utilizării acestui sit, fără înştiinţare prealabilă. Toate taxele terţelor părţi (de ex. taxele Furnizorilor Serviciului de Internet) pentru accesarea şi utilizarea acestui sit vor fi suportate de către utilizatori.

6.Conexiuni (link-uri) către alte situri: Freemeteo conţine link-uri către alte situri. Freemeteo nu exercită şi nici nu se află în postura de a exercita vreun tip de control privind funcţionarea, conţinutul, politica de protecţie a datelor personale, posibile încălcări ale legii copyright-ului, precum şi în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea informaţiilor şi a serviciilor furnizate de acele situri. Utilizatorii trebuie să se adreseze acestor situri în cazul apariţiei oricărei probleme în timpul vizitării sau folosirii siturilor în cauză. Freemeteo nu se face în niciun fel garant, nici responsabil pentru conţinutul acestor situri.

7.Anunţuri publicitare: Freemeteo postează material publicitar şi conţine adesea link-uri către paginile de publicitate ale clienţilor. Freemeteo nu exercită şi nici nu se află în postura de a exercita vreun tip de control privind conţinutul acestor anunţuri publicitare, a bannerelor sau a reclamelor pop-up, a politicii de protecţie a datelor personale sau a posibilelor încălcări ale legii copyright-ului. Utilizatorii trebuie să se adreseze direct clienţilor de publicitate cu privire la orice problemă survenită în timpul vizitării sau utilizării acestor situri. Freemeteo nu se face în niciun fel garant, nici responsabil pentru conţinutul anunţurilor publicitare postate pe sit sau pentru conţinutul siturilor clienţilor de publicitate. Mai mult, Freemeteo nu se face responsabil pentru nicio legătură a utilizatorului cu vreo terţă parte – furnizori de servicii cărora li se face reclamă prin intermediul sitului Freemeteo sau care sunt legaţi de acesta, şi nici pentru vreun acord comercial ce poate rezulta din această legătură.

8.Conţinuturile ce aparţin unor terţe părţi: Freemeteo poate posta informaţii, date, conţinut scris, grafică trimise de utilizatorii săi. Acest material, care poate fi postat public sau trimis confidenţial, este în întregime responsabilitatea posesorului. Freemeteo nu se face răspunzător pentru nicio eroare şi/sau omisiune pe care materialul o poate conţine, nici pentru vreun prejudiciu pe care utilizatorul îl poate suferi ca urmare a folosirii acestui material. Freemeteo nu se face răspunzător, iar utilizatorii sunt de acord să nu posteze niciun fel de material obscen, vulgar, indecent sau ofensator, nici materiale care au un caracter defăimător, abuziv sau intruziv în ceea ce priveşte drepturile la intimitate şi publicitate, încălcarea legii copyright-ului, sau materiale ilegale. În plus, Freemeteo nu se face răspunzător pentru niciun material postat sau transmis de utilizatori, care încurajează conduite ce pot constitui un delict, ce angajează răspunderea civilă sau care încalcă legea. Utilizatorii sitului înţeleg şi recunosc caracterul internaţional al Internetului şi, prin urmare, sunt de acord să respecte regulile deontologice specifice fiecărui stat.

9.Monitorizarea: Freemeteo dispune oricând de dreptul de a refuza postarea sau de a elimina orice material furnizat sitului sau postat pe acesta. Freemeteo are dreptul de a elimina orice material pe care situl, la aprecierea sa, îl consideră a fi în contradicţie cu prevederile în cauză, cu alte cuvinte contestabil.

10.Despăgubiri: Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să despăgubească şi să asigure situl Freemeteo şi pe proprietarul, angajaţii, filialele sau reprezentanţii săi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, daune, costuri, obligaţii, pierderi şi cheltuieli (inclusiv onorariile avocaţilor) rezultate în urma folosirii acestui sit de către aceştia.

11.Protecţia datelor: Există anumite cazuri în care utilizatorului i se cer, în beneficiul acestuia, informaţii cu caracter personal. Aceste informaţii sunt folosit de Freemeteo, iar acesta se angajează să nu comunice aceste informaţii unor terţe părţi. Pentru mai multe detalii privind folosirea şi procesarea acestor informaţii consultaţi Declaraţia noastră de Confidenţialitate.

12.Schimbarea termenilor de utilizare: Freemeteo îşi rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica oricând termenii şi condiţiile de utilizare a acestui sit, parţial sau integral, cu sau fără aviz prealabil. Utilizarea în continuare de către utilizatori a sitului, ulterior afişării respectivei schimbări sau modificări aduse termenilor şi condiţiilor de utilizare, implică darea acceptul utilizatorilor pentru respectivele modificări.

13.Generalităţi: Aceste condiţii de utilizare sunt rezultatul deplinului acord între părţi cu privire la utilizarea sitului Freemeteo şi sunt ulterioare oricăror acorduri prealabile, scrise sau verbale, cu privire la chestiunea în cauză. Nici o renunţare, în numele oricăreia dintre părţi, legată de orice încălcare sau de neîndeplinire a obligaţiilor menţionate mai jos nu va fi luată în considerare drept temei pentru nicio încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor, fie acestea precedente sau ulterioare. Titlurile paragrafelor sunt introduse convenţional şi nu afectează interpretarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare.

14.Divizibilitate: În cazul în care una din dispoziţiile acestui acord devine ilegală, nulă sau lipsită de valabilitate juridică, legalitatea, validitatea şi eficienţa juridică a restului dispoziţiilor acestuia nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel.

15.Limba: Limba acestui acord este engleza. În cazul unei incompatibilităţi între versiunea engleză şi varianta tradusă a acesteia, va prevala versiunea în limba engleză.

16.Legea aplicabilă – Jurisdicţie: Termenii şi condiţiile de utilizare vor fi guvernate şi interpretate în conformitate atât cu legea grecească în vigoare cât şi cu cea europeană, şi se află sub jurisdicţia exclusivă a Tribunalului din Atena, Grecia.