Declaraţie de confidenţialitate

Declaraţie de confidenţialitate

1.Preambul: Această Declaraţie de Confidenţialitate se aplică informaţiilor privind datele personale care permit identificarea utilizatorilor Freemeteo, cu referire la condiţiile de colectare, procesare şi administrare a acestora de către posesorul sitului în cauză. Această Declaraţie de Confidenţialitate nu se extinde şi asupra relaţiei dintre utilizatorii Freemeteo şi oricare alt serviciu care nu este deţinut de Freemeteo şi asupra căruia Freemeteo nu exercită niciun tip de control. Freemeteo nu se face răspunzător pentru nicio daună survenită utilizatorului, ca urmare a vizitării sau folosirii acestui sit din proprie iniţiativă.

2.Colectarea şi Folosirea Datelor Personale: Există două situaţii în care Freemeteo colectează date personale care permit identificarea persoanelor

A. Atunci când utilizatorul vizitează Freemeteo.

B. Atunci când utilizatorul subscrie la unul sau mai multe servicii ale Freemeteo.

În timpul subscrierii, utilizatorului i se pot solicita următoarele informaţii de contact: nume, adresă, cod poştal, număr de telefon, număr de fax, ţara de origine şi adresa de e-mail; Freemeteo foloseşte aceste informaţii cu scopul de a furniza utilizatorului, în cele mai bune condiţii, serviciile oferite de sit şi de a-l informa cu privire la furnizarea de noi servicii.

3.Corectarea şi/sau Ştergerea Datelor Personale de Identificare: Freemeteo le dă utilizatorilor săi dreptul de a şterge, corecta sau actualiza informaţiile de contact, prin trimiterea unui e-mail. În plus, Freemeteo le oferă utilizatorilor săi opţiunea de a dezactiva temporar subscrierea la acest sit.

4.Divulgarea Datelor Personale de Identificare: Freemeteo garantează că nu va vinde, închiria sau face publice în niciun fel datele personale de identificare ale utilizatorilor săi unei terţe părţi. Freemeteo va divulga informaţii personale unei terţe părţi numai în cazul în care, fie utilizatorul îşi dă consimţământul în mod expres pentru o atare divulgare, fie dacă aceasta din urmă este necesară, în scopul satisfacerii cererilor utilizatorului. În plus, Freemeteo va divulga informaţii personale de identificare în cazul în care i se va cere aceasta prin Lege, ca urmare a unei citaţii judecătoreşti sau în cazul în care unul din utilizatori încalcă această Declaraţie de Confidenţialitate şi/sau Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Freemeteo.

5.Cookies: Freemeteo poate utiliza cookies pentru identificarea utilizatorului ori de câte ori acesta vizitează situl, facilitându-i astfel accesul la sit. Cookies sunt mici fişiere electronice transferate de Freemeteo către hard disk-ul utilizatorului. Utilizatorii pot opta pentru acceptarea tuturor acestor cookies, pentru a fi anunţaţi atunci când un cookie este instalat sau pentru respingerea tuturor cookies prin simpla modificare a preferinţelor browser-ului.

6.Adrese IP: Adresele IP ale utilizatorilor pot fi stocate şi folosite numai în scopuri statistice.

7.Protecţia minorilor: În principiu, Freemeteo nu colectează date personale de identificare de la minori. Totuşi, Freemeteo nu se află în postura de a verifica vârsta reală a utilizatorilor săi. De aceea, Freemeteo nu poate fi făcut răspunzător pentru vizitarea sitului sau subscrierea minorilor la acesta. Freemeteo va şterge toate datele personale de identificare furnizate de minori imediat, după primirea unei înştiinţări în această privinţă. În ciuda celor menţionate anterior, Freemeteo le recomandă stăruitor părinţilor şi tutorilor să supravegheze copiii şi folosirea Internetului de către aceştia.

8.Angajamentul privind securitatea datelor personale de identificare: Freemeteo respectă o politică de protecţie a datelor dumneavoastră personale. Prin urmare, Freemeteo are instalate mecanisme de protejare a informaţiilor cu caracter personal furnizate sitului de către utilizatori. Totuşi, Freemeteo nu poate garanta că transmiterea nu va fi interceptată ilegal sau că datele personale de identificare nu vor fi accesate ilegal de terţe părţi.

9.Divizibilitate: În cazul în care una dintre dispoziţiile acestui acord devine ilegală, nulă sau lipsită de valabilitate juridică, legalitatea, validitatea şi eficienţa juridică a restului dispoziţiilor acesteia nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel.

10.Limba: Limba acestui acord este engleza. În cazul unei incompatibilităţi între versiunea engleză şi varianta tradusă a acesteia, va prevala versiunea în limba engleză.

11.Schimbarea termenilor de utilizare: Freemeteo îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta Declaraţie de Confidenţialitate după înştiinţarea utilizatorilor. Folosirea în continuare de către utilizatori a sitului, ulterior afişării respectivei modificări aduse Declaraţiei de Confidenţialitate, implică acceptul dat de utilizatori în legătură cu respectivele modificări.

Utilizatorii sunt rugaţi să nu folosească situl Freemeteo în cazul în care nu sunt de acord cu această Declaraţie de Confidenţialitate.